A közösségi tevékenységek, és az aktív élet mellett nagy hang­súlyt helyezünk az egyéni munkaerő-piaci és képzési életútra, egye­di rehabilitációra és rekreációra. Működésünk során kapcsolatot épí­tettünk ki hasonló profilú civil szervezetekkel, így részt vehettünk uniós forrásból megvalósuló pályázati programokban.

Az egyesület az eddig látókörébe került célcsoportok mellett nyitni kívánt a fiatalabb célcsoport felé is, akiknek akár sérültsége, vagy akadályozottsága, illetve negatív munka-erőpiaci kilátásai miatt szükséges a felnőttképzés. Egyesületünk így komplex segítséget ké­pes nyújtani az ügyfeleink élethelyzet nehézségeinek leküzdésében.

Nyertes európai uniós pályázatunknak köszönhetően lehetőséget kaptunk munka-erőpiaci szolgáltatást végző szervezetként kapacitásunk fejlesztésre.

A kapacitásfejlesztési folyamat részeként jelenleg is zajlik a munkaerő-piaci szolgáltatásainkra vonatkozóan a minőségirányítási rendszerünk bevezetése.