A szervezet általános célja a hátrányos helyzetű csoportok, első­sorban fogyatékkal élő-, illetve tartósan egészségkárosodott sze­mélyek esélyegyenlőségének elősegítése, életminőségük javítása.

Fő célja, a társadalmi szemléletformálás, a célcsoport igényeihez illeszkedő rugalmas szolgáltatási struktúra megvalósítása, látássérültek speciális életviteli és munkaerőpiaci támogatásának szervezeti szintű biztosítása.

Szeretnénk elősegíteni, hogy a tagok részesüljenek a szükséges rehabilitációs szolgáltatásban, megkapjanak minden lehetőséget ahhoz, hogy csökkenjenek a fogyatékossággal járó nehézségeik, ennek alapján mind teljesebb emberi életet élhessenek, konstruktív szerepet töltsenek be a társadalomban, és másokkal egyenlően vehessenek részt a közösségi életben, annak minden területén.

Ennek megfelelve több mint 15 éve végzünk szociális célú segít­ségnyújtást: szervezetünk munkatársai és önkéntes segítőink élet­vezetési tanácsadást nyújtanak, segítik az időskorúak gondozását, szerveznek rekreációs programokat.

Küldetése, a fogyatékkal élők széles körű támogatása, kiemelt célcsoportja a látássérült felnőttek, elemi és foglalkozási rehabilitációja.