ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG ÖSZTÖNZÉSE
Az önkéntes programtervünk fogyatékkal élő, illetve hátrányos helyzetű felnőttek, romák, idősek számára nyújt az életminőségük javításához, társas kapcsolataik bővítéséhez, illetve a mindennapi életvitelüket megkönnyítő szolgáltatásokat...
TEVÉKENYSÉGÜNK
A Totem Alkotó Műhely fogyatékkal élők önálló életviteléhez, foglalkozási és társadalmi integrációjához járul hozzá tevékenységrendszerével. A tevékenységeit szakmai sztenderdek alapján végzi...
SZOLGÁLTATÁSAINK
A közösségi tevékenységek, és az aktív élet mellett nagy hangsúlyt helyezünk az egyéni munkaerő-piaci és képzési életútra, egyedi rehabilitációra és rekreációra. Működésünk során kapcsolatot építettünk ki hasonló profilú civil szervezetekkel, így részt vehettünk uniós forrásból megvalósuló pályázati programokban...
previous arrow
next arrow
Slider

Az egyenlőség érzése velünk születik. A gyermek csak a korkülönbség szerint osztályozza az embereket.

Gárdonyi Géza

A segítségkérés a lelki érettség jele. Nem arra vagyunk teremtve, hogy elszigetelten éljük az életünket. Céljainkat akkor tudjuk megvalósítani, ha közösségben élünk.

Gary Chapman

Az ember akkor követi el a legnagyobb hibát, amikor külső alapján kész ítélni. Minden emberre szükség van, hiszen mindenki egy szín az élet palettáján.

William Shakespeare

A szervezet általános célja a hátrányos helyzetű csoportok, első­sorban fogyatékkal élő-, illetve tartósan egészségkárosodott sze­mélyek esélyegyenlőségének elősegítése, életminőségük javítása.

Fő célja, a társadalmi szemléletformálás, a célcsoport igényeihez illeszkedő rugalmas szolgáltatási struktúra megvalósítása, látássérültek speciális életviteli és munkaerőpiaci támogatásának szervezeti szintű biztosítása.

Szeretnénk elősegíteni, hogy a tagok részesüljenek a szükséges rehabilitációs szolgáltatásban, megkapjanak minden lehetőséget ahhoz, hogy csökkenjenek a fogyatékossággal járó nehézségeik, ennek alapján mind teljesebb emberi életet élhessenek, konstruktív szerepet töltsenek be a társadalomban, és másokkal egyenlően vehessenek részt a közösségi életben, annak minden területén.

Ennek megfelelve több mint 15 éve végzünk szociális célú segít­ségnyújtást: szervezetünk munkatársai és önkéntes segítőink élet­vezetési tanácsadást nyújtanak, segítik az időskorúak gondozását, szerveznek rekreációs programokat.

Küldetése, a fogyatékkal élők széles körű támogatása, kiemelt célcsoportja a látássérült felnőttek, elemi és foglalkozási rehabilitációja.